Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ&ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%92%20%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%91%20%CE%96%CE%95%CE%A5%CE%93%CE%97.pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%20%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%9B.pdf

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ LASER ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D(2).pdf

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 14-04-2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-04-2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%20%CE%99%CE%9E%CE%A9%CE%94%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91.pdf

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη  9  Απριλίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή  13  Απριλίου 2014 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ"(CPV 33141310-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 06-05-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ(Υ/Σ)ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 10-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ (CPV 33184300)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή 11-04-2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 07-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης 28-03-14

Καταληκτική Ημερομηνία 04-04-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV33186000-7)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 30 Μαρτίου 2014     έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ (CPV33141600-6)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Τρίτη 1 Απριλίου 2014     έληξε


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" Φ 238/2014

⇒ Διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ(HOOD)

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014    έληξε

 


ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΔΕΛΤΙΟ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ"

Ημερομηνία Ανάρτησης 17-03-2014

Καταληκτική Ημερομηνία 24-03-2014    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 16 Μαρτίου 2014      έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΑΚΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" (CPV 33141613-0)

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014     έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" (CPV 55320000-9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτερα17 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 33186000-7)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 15:00μμ.   έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανακοίνωση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΕΛΛΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 22-1-2014

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Φ261/14 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ AQUA PACK ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18/3/14 ΩΡΑ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20AQUA%20PACK.pdf

Φ205/13ΕΠΑΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/3/14       ΩΡΑ:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%912014.pdf

► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3), ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ.243/14)

Διακήρυξη

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00πμ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διακήρυξη

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ

       Απόφαση

       Ημερομηνία διενέργειας: 11-3-14   ΩΡΑ: 11ΠΜ

► ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ" ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05/02/2014 ΩΡΑ 11:00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Φ193/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 08/01/2014 ΩΡΑ 10:00     ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/01/2014 ΩΡΑ 10:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ckfinder/userfiles/files/promf193-13.zip

►ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/12/2013 ΩΡΑ 10:00

 

► ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/12/2013 ΩΡΑ 10:00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

► ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20/12/13, ΩΡΑ 10ΠΜ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97(1).pdf

 

► ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ), ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/12/13 ΩΡΑ 11:30, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

► ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ), ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/12/13 ΩΡΑ 11:00, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

► ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25/11/13 ΩΡΑ 11πμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%92%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97(1).pdf

 

 

Συλλογή προσφορών για προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών /ckfinder/userfiles/files/ANARTHSI ENTOLON 2013.pdf

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 25-09-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 26-09-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 11-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ

  

 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΠΥΥ2012

 • Φ111/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/07/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 • Φ116/2013 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03/09/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Φ117/2013 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03-09-2013  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%A6117.pdf
 • Φ154/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/09/2013, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Φ153/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/09/2013, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Φ131/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 01/10/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Φ154ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 30/12/13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%91.pdf        
 • Φ194/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 08/01/14 ΩΡΑ 12πμ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf 
 • Φ115/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/01/2014,  ΩΡΑ 12:00ΠΜ

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%92%CE%9B%CE%9314690%CE%A9%CE%A3-%CE%A5%CE%92%CE%A1-signed%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91(1).pdf ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ckfinder/userfiles/files/promf115-13epan.zip

  

 

 

Απαραίτητα αρχεία για την κατάθεση προσφορών:

   ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Φ5/11:   /ckfinder/userfiles/files/promnew01.zip

Βοηθητικά αρχεία:

/ckfinder/userfiles/files/met_diag.zip ΚΑΙ  /ckfinder/userfiles/files/met_tepro.zip

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκατεστημένη την Microsoft Access πατήστε εδω για να κατεβάσετε το runtime:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed

 

 

 

Σύμφωνα με την αριθ. 4/29-2-2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ακυρώνεται η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδουςΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ3/2011) CPV 33194200-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (ΚΑΕ 1311) η οποία είχε ορισθεί για τις 20/3/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11πμ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη τροποποιείται στο ποσό των 120.000,00€ και θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός η ανακοίνωση του οποίου θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομι

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΠΥΥ 2011

 

 • Φ1/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2/2/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ2/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23/2/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ3/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/8/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ         Αρχείο για την κατάθεση προσφορών:       /ckfinder/userfiles/files/prom%CF%863-11.zip   

 •  Φ32/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/01/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ⇒ /ckfinder/userfiles/files/promφ32-2011(2).zip

 

 • Φ4/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/5/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

       Αρχείο για την κατάθεση προσφορών:  /ckfinder/userfiles/files/promφ4.zip

 • Φ5/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/3/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Φ6/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/1/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Φ7/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5/3/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ18/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΙΞΩΔΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ 12/7/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχείο για την κατάθεση προσφορών: /ckfinder/userfiles/files/promφ18-11.zip

 •  Φ28/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26/09/2012     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 

 •  Φ40/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΓΙΑ AIDS ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/12/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 • Φ.216/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 14/02/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  /ckfinder/userfiles/files/prom%CE%A6216(1).zip

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2013

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2014

 

Φ230/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/3/14 ΩΡΑ 10ΠΜ      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%20%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf

Φ242/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/03/2014 ΩΡΑ 12:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 • ΦΦ208