Οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών στους διαγωνισμούς:/ckfinder/userfiles/files/odigies.docx

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) MONITORS ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ CPV 33190000-8 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ  ( Φ 56/15),  ΠΟΣΟΥ  2.200€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  07-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Συμπλ/τικες οδηγίες σχετικά με την υπ αριθμ Φ50/15  Διακήρυξη για την Προμήθεια Ενδοφακών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.120,75€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ50/15) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/04/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.988,69€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ28/15) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την εκτέλεση της εξέτασης ,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλσιτινίνη-PCT, (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 98000000−3) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (Φ45/2015 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 8119)


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV 33696500-0) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ16/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΣ κλπ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ370/14ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Φ 29/2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (CPV:33162000-3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 347.281,53 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013 (Φ6/2015, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6158)


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ27/15) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ26/2015 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  6-3-15 , ΩΡΑ 12ΜΜ


ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV 33696500-0)  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ 381/2014 ΕΠΑΝ)


ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ" (CPV: 33185200-2, Κοχλιακά Μοσχεύματα) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 421.699,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013 (Φ371/2014, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 5687)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 371/14 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. Φ5/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Φ394/2014 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 4359)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Με την υπ. αρ. 1561/30.01.2015 Απόφαση του Νοσοκομείου μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης του υπ. αρ. Φ.394/2014 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου (CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για δύο έτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012 ως ακολούθως:

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.


Φ15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9/2/15 ΩΡΑ 11:00πμ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία διαπραγμάτευσης Φ 17/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού (CPV: 98000000−3, λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013 (Φ4/2015) (Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 5574ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.455,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ03/2015) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Φ 13/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΛΗ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.800,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ" (CPV 33141420-0) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ10/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΗΜΕΡ ΔΙΕΝΕΡ.: 3-2-15 ΩΡΑ:12      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV: 33790000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 270.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013»  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (CPV 33190000-8) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"  (CPV 33696500-3) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ Α/Α Φ397/2014, Φ393/2014, Φ394/2014, Φ395/2014.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ (CPV 33181100) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Φ379/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ407/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, CPV 85121200-5) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ397/14 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV: 15000000-8) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.262,13€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ393/14 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (CPV: 33194200-8) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 119.067,95€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ406/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPV: 71240000-2) ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (ΝΠΔΔ) ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4178/2013, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.750,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ404/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ403/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ 402/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV: 33141420-0 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ CPV: 15112130-6 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV 33181100) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2014 ΩΡΑ: 15:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ370/14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ384/14  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ (CPV 33181100) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2014 ΩΡΑ: 15:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ381/2014) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2014 ΩΡΑ: 11:00


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 98000000-3)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 20-11-2014 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/11/14 ΩΡΑ 12    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 17.11.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.760,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 04.11.2014, ΩΡΑ: 10:00ΠΜ 


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ με CPV 33696500-0     

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10/2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.025,93€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014 ΩΡΑ: 10:00ΠΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014 ΩΡΑ: 12:00ΜΜ

 


Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

__________________________________________________________________

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33790000-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06.10.2014

__________________________________________________________________

B' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CPV: 0210136000 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.10.2014


Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ" (CPV: 33140000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


B΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

______________________________________________________

Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06/10/2014

___________________________________________________________

A ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29/9/14

______________________________________________________________

Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18.09.2014

___________________________________________________________

Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.09.2014

_____________________________________________________________________________________

Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (CPV33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-09-14

____________________________________________________________________________________

Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09-09-2014

______________________________________________________________________________________

Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ " ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ " .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09-09-2014

__________________________________________________________________________________

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29-07-14


B' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25-07-14

_________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07.10.2014 ΏΡΑ 14:00μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ : 08.10.14 ΏΡΑ 10:00 π.μ

____________________________________________________

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (CPV: 33140000-3)" ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 65.000,00€, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28.07.2014 ΩΡΑ: 14:00ΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29.07.2014 ΩΡΑ: 11:00ΠΜ


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΠΑΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-07-2014

Ημερομηνία διενέργειας 25-07-2014   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φ. 325/14

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημ/νία κατάθεσης προσφορών 26.08.2014

Διενέργεια 27.08.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για κατάθεση προσφοράς

αρχείο για κατάθεση προσφοράς προμηθευτών

/ckfinder/userfiles/files/promf325-2014.zip

                                                                                                                                                               

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/6/2014, 11:00ΠΜ


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φ 281/2014 ΕΠΑΝ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 4-7-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    : 3-7-2014


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

______________________________________________________________

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  (ΜΑΤΑΙΩΣΗ )

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24-06-2014


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


«Διενέργεια Β΄Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου » Φ318/14.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Διενέργεια Β΄Φάσης  Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  Επιδεσμικού Υλικού  (CPV33141110-3)».

Ημερομηνία Ανάρτησης : 26/6/2014_

Ημερομηνία Καταληκτική:30/6/2014

___________________________________________________________

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ CPV 33194200-8

Ημερομηνία Ανάρτησης : 23/6/2014

Ημερομηνία Καταληκτική: 26/6/2014


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ   

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης : 17/6/2014

Ημερομηνία Καταληκτική: 23/6/2014

__________________________________________________________________

 Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη  10  Ιουνίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Παρασκευή 13  Ιουνίου2014 


 Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-06-2014

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-14

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ283/2014 ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/06/2014 ΩΡΑ 11:00Π.Μ.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-06-2014


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-06-2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ /ckfinder/userfiles/files/%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%A5%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97(1).pdf


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΙΔΙΩΝ" (CPV 15612500)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 12-05-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή 18-05-2014


Α -ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ&ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ LASER:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 14-04-2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη  9  Απριλίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή  13  Απριλίου 2014 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ"(CPV 33141310-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 06-05-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ(Υ/Σ)ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 10-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ (CPV 33184300)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή 11-04-2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 07-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης 28-03-14

Καταληκτική Ημερομηνία 04-04-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV33186000-7)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 30 Μαρτίου 2014     έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ (CPV33141600-6)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Τρίτη 1 Απριλίου 2014     έληξε


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" Φ 238/2014

⇒ Διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ(HOOD)

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014    έληξε

 


ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΔΕΛΤΙΟ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ"

Ημερομηνία Ανάρτησης 17-03-2014

Καταληκτική Ημερομηνία 24-03-2014    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 16 Μαρτίου 2014      έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΑΚΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" (CPV 33141613-0)

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014     έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" (CPV 55320000-9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτερα17 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 33186000-7)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 15:00μμ.   έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανακοίνωση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΕΛΛΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 22-1-2014

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22.9.14

_____________________________________________________

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22.9.14

____________________________________________________

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ , ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23-09-2014

 

_______________________________________________

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 15/9/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

_______________________________________________________________

Φ311/14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 24/6/14

 

Φ311/14 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΩΤΩΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 17/6/14

Φ261/14 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ AQUA PACK ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18/3/14 ΩΡΑ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20AQUA%20PACK.pdf

Φ205/13ΕΠΑΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/3/14       ΩΡΑ:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%912014.pdf

► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3), ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ.243/14)

Διακήρυξη

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00πμ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διακήρυξη

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ

       Απόφαση

       Ημερομηνία διενέργειας: 11-3-14   ΩΡΑ: 11ΠΜ

► ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ" ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 05/02/2014 ΩΡΑ 11:00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Φ193/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 08/01/2014 ΩΡΑ 10:00     ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/01/2014 ΩΡΑ 10:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ckfinder/userfiles/files/promf193-13.zip

►ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/12/2013 ΩΡΑ 10:00

 

► ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/12/2013 ΩΡΑ 10:00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

► ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20/12/13, ΩΡΑ 10ΠΜ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97(1).pdf

 

► ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ), ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/12/13 ΩΡΑ 11:30, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

► ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ), ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/12/13 ΩΡΑ 11:00, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

► ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25/11/13 ΩΡΑ 11πμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%92%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97(1).pdf

 

 

Συλλογή προσφορών για προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών /ckfinder/userfiles/files/ANARTHSI ENTOLON 2013.pdf

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 25-09-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 26-09-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 11-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ

  

 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΠΥΥ2012

 

 • Φ.320/14 ΕΠΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14.07.2014 ΩΡΑ 14:00ΜΜ

             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 15.07.2014 ΩΡΑ: 11:00ΠΜ

             ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

 • Φ284/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.07.2014 ΩΡΑ: 14:00ΜΜ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 08.07.2014 ΩΡΑ 11:00ΠΜ 

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

              ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 


 • Φ111/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/07/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Φ116/2013 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03/09/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ117/2013 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03-09-2013  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%A6117.pdf

 • Φ154/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/09/2013, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ153/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/09/2013, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ131/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 01/10/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ • Φ115/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/01/2014,  ΩΡΑ 12:00ΠΜ

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%92%CE%9B%CE%9314690%CE%A9%CE%A3-%CE%A5%CE%92%CE%A1-signed%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91(1).pdf ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ckfinder/userfiles/files/promf115-13epan.zip

  

 

 

Απαραίτητα αρχεία για την κατάθεση προσφορών:

   ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Φ5/11:   /ckfinder/userfiles/files/promnew01.zip

Βοηθητικά αρχεία:

/ckfinder/userfiles/files/met_diag.zip ΚΑΙ  /ckfinder/userfiles/files/met_tepro.zip

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκατεστημένη την Microsoft Access πατήστε εδω για να κατεβάσετε το runtime:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed

 

 

 

Σύμφωνα με την αριθ. 4/29-2-2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ακυρώνεται η διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδουςΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ3/2011) CPV 33194200-8, προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (ΚΑΕ 1311) η οποία είχε ορισθεί για τις 20/3/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11πμ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη τροποποιείται στο ποσό των 120.000,00€ και θα διενεργηθεί νέος διαγωνισμός η ανακοίνωση του οποίου θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομι

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΠΥΥ 2011

 

 • Φ1/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2/2/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ2/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23/2/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ3/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/8/2012  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ         Αρχείο για την κατάθεση προσφορών:       /ckfinder/userfiles/files/prom%CF%863-11.zip   

 •  Φ32/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/01/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ⇒ /ckfinder/userfiles/files/promφ32-2011(2).zip

 

 • Φ4/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/5/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

       Αρχείο για την κατάθεση προσφορών:  /ckfinder/userfiles/files/promφ4.zip

 • Φ5/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/3/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Φ6/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/1/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Φ7/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5/3/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 • Φ18/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΙΞΩΔΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ 12/7/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχείο για την κατάθεση προσφορών: /ckfinder/userfiles/files/promφ18-11.zip

 •  Φ28/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26/09/2012     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 •  Φ40/11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΓΙΑ AIDS ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27/12/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • Φ.216/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ" ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 14/02/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  /ckfinder/userfiles/files/prom%CE%A6216(1).zip

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2013

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2014

Φ351/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ343/14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22/8/14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ331/14ΕΠΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φ367/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ321/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ331/14  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φ314/2014  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ296/14ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ264/14ΕΠΑΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ267/14ΕΠΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΟΥς ΚΕΦΑΛΩΝ LASER ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ263/2014ΕΠΑΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HOOD ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ.315/14  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Φ308/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΠΧΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ296/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00ΠΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 30/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00ΠΜ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ288/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ(ΚΠΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 20.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ306/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΡΤΟΙ ΚΑΙ ΑΡΤΙΔΙΑ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.922,27€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00ΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 16/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00ΠΜ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ285/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00ΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 13/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00ΠΜ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ290/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV: 85121200-5) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CPV: 71340000-3) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 38.000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06.06.2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00ΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 10.06.2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00ΠΜ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ230/14ΕΠΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23/5/14 ΩΡΑ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ230/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/3/14 ΩΡΑ 10ΠΜ      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%20%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf


Φ242/2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/03/2014 ΩΡΑ 12:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ280/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  16/5/14 ΩΡΑ 12ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%94%CE%91.pdf

Φ264/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/5/14 ΩΡΑ:11ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.pdf

Φ263/14 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HOOD ΜΑΡΚΑΣ LAMINAR FLOW ASAL CYTOCABINET 1200 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  27/5/14 ΩΡΑ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/ADA%20HOOD.pdf

Φ267/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ  ΚΕΦΑΛΩΝ LASER ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28/5/14 ΩΡΑ 12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Φ281/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 26/5/14 ΩΡΑ 10ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ