Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Χρονολόγιον

Χρονολόγιον 
1922 Έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών ( ΦΕΚ 214/3-8-1923 ). 1956 Ορισμός του Ιπποκρατείου ως Εκπαιδευτικού Νοσοκομείου ( ΦΕΚ 84/1956 ).
1926 Δημοσίευση του πρώτου Οργανισμού του Νοσοκομείου ( ΦΕΚ 331/21-9-1926 ). 1958 Δημοσίευση του πρώτου Μεταπολεμικού Οργανισμού του Νοσοκομείου ( ΦΕΚ 26/22-2-1958 ).Kατάθεση θεμελίου λίθου του Ι. Ναού του Έλληνα Ιατρού και Ευαγγελιστή Λουκά.
1929 Δημοσίευση του Ν .4071 "Περί οργανώσεως του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών" με το οποίο κατέστη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( ΦΕΚ 94/9-3-1929 ). 1960 Δημιουργία του πρώτου Σταθμού Αιμορροφυλικών Ασθενών. Ίδρυση Της Α' Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1934 Δημοσίευση του πρώτου Εσωτερικού Κανονισμού ( Καθηκοντολόγιο ) ( ΦΕΚ 292/6-9-1934 ). 1964 Ίδρυση Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και Παθολογικού Τμήματος ( ΦΕΚ 134/1964 ).
1935 Μετονομασία του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών σε Ιπποκράτειον Νοσοκομείον Αθηνών ( ΦΕΚ 341/30-7-1935 ). 1964-1966 Ανέγερση του 8ορόφου κτιρίου.
1939 Κύρωση του Οργανισμού του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών ( ΦΕΚ 112/23-3-1939 ). 1979 Αγορά του κτιρίου της Κλινικής "Τίμιος Σταυρός" ( Παράρτημα Βασ. Σοφίας 108 ).
1940 Επίταξη των κτιρίων του Ιπποκρατείου για εγκατάσταση Στρατιωτικού Νοσοκομείου. 1981 Έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος.
1942 Συγχώνευση του Κεντρικού Νοσοκομείου Κρυοπαγημάτων με το Ιπποκράτειον ( ΦΕΚ 158/20-6-1942 ). 2005-2007 Ριζική ανακαίνιση ολοκλήρου του Νοσοκομείου.
1952 Σύσταση Κέντρου Αιμοδοσίας στο Ιπποκράτειο ( ΦΕΚ 21/31-1-1952 ).