Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Το έτος 1954 με το Ν.Δ. 3008 καθιερώνεται η καρδιολογία στην Ελλάδα ως ανεξάρτητη ειδικότητα.

Το έτος 1958 εγκρίθηκε και προκηρύχθηκε έδρα καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών μαζί με το ομώνυμο εργαστήριο.

Πρώτος Καθηγητής και Διευθυντής της Κλινικής εξελέγη το έτος 1961 ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, με σπουδές στην Γαλλία, ο οποίος κατείχε την έδρα επί μία δεκαετία.

Αυτόν διεδέχθη ο Δημήτρης Αυγουστάκης και τον τελευταίον ο κ. Παύλος Τουτουζας.

Το έτος 1961 επί Μιχαηλίδη, έγινε και η πρώτη τεχνητή βηματοδότηση καρδιάς ενώ το έτος 1971 ιδρύθηκε το εργαστήριο αναιμάκτων διαγνωστικών μεθόδων.


Ο αείμνηστος Καθηγητής Γεώργιος Μιχαηλίδης εν μέσω των Δημητρίου Αυγουστάκη και Αγησιλάου Παπαδοπούλου και άλλων ιατρών του Ιπποκρατείου το έτος 1949.