Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Το πρώτο Καρδιοχειρουργικό Τμήμα

Το πρώτο Καρδιοχειρουργικό Τμήμα 

Το έτος 1964 με το ΦΕΚ 134 της 14 Αυγούστου 1964 ιδρύθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο η πρώτη Κλινική Χειρουργικής Θώρακος στην χώρα.


Το πρώτο τρίπτυχο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με οδηγίες προς τους αιμορροφιλικούς

Ξενοφών Κοντιάδης

Ο ήρωας του Ιπποκρατείου

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον αείμνηστο Καθηγητή της Χειρουργικής Ξενοφώνται Κοντιάδη.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης γεννήθηκε το έτος 1903 στην Μασσαλία.

Εξελέγη Διευθυντής της Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου μετά τον θάνατο του Εμμανουήλ Κοντολέοντος.

Η Εγκυκλοπαίδεια του "Ηλίου" αναφέρει για τον Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη τα εξής:

Εσπούδασε εις την Γαλλίαν. Αφού πρώτον απέκτησε το δίπλωμα των βιολογικών επιστημών, ενεγράφη εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου των Παρισίων και εξετέλεσε πειραματικάς έρευνας χημείας, φυσιολογίας, πειραματικής, υδρολογίας, ανατομοπαθολογίας και βιολογίας. Το 1934 έλαβε το διδακτορικόν δίπλωμα και διωρίσθη διευθυντής εις την χειρουργικήν κλινικήν των νοσοκομείων των Παρισίων. Μέχρι του 1936 απενεμήθησαν εις αυτόν εξ των σπουδαιοτέρων επιστημονικών βραβείων. Τον Δεκέμβριον του 1935 εγκατεστάθη εις τας Αθήνας και ανέλαβε το 1937 την διεύθυνσιν της 1ης Χειρουργικής Κλινικής του Ζαννείου Νοσοκομείου Πειραιώς.

Τον Φεβρουάριον του 1937 ωνομάσθη υφηγητής της Χειρουργικής υπό του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1939 επικουρικός καθηγητής παρά τη τακτική έδρα της χειρουργικής παθολογίας και χειρουργικής προπαιδευτικής κλινικής και τον Μάιο του 1940 εξελέγη παμψηφεί τακτικός καθηγητής της έδρας της χειρουργικής παθολογίας.

Συγχρόνως ανέλαβε την διεύθυνσιν της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Άμα τη κηρύξει του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Κοντάδης εκλήθη και κατετάγη ως έφεδρος πλωτάρχης ιατρός εις το Ναυτικόν Νοσοκομείον Πατρών μέχρι του Νοεμβρίου 1940, ότε ετοποθετήθη εις το Ναυτικόν Νοσοκομείον Ναυστάθμου. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου 1940, ενώ είχε διορισθεί διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιώς, εζήτησε μετάθεσιν εις νοσοκομειακόν κέντρον του μετώπου και κατόπιν επιμόνου αιτήσεώς του επέτυχε να τοποθετηθή από 1ης Ιανουαρίου 1941 ως διευθυντής με τον βαθμόν του αντιπλοιάρχου εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Ιωαννίνων, όπου ίδρυσε χειρουργικόν κέντρον δια τους παγοπλήκτους και τους σοβαρώς τραυματιζομένους πολεμιστάς. Εκεί εφονεύθη από βόμβαν αεροπλάνου επί του πεδίου της τιμής, χειρουργών μαχητήν της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο Κοντιάδης είχε δημοσιεύσει γαλλιστί εκατόν περίπου εργασίας και μελέτας επί των νόσων των νόσων των οστών και των αρθρώσεων, των παθήσεων των άκρων, επί της χιρουργικής του θώρακος, της κοιλίας, των παθήσεων των νεύρων και των αγγείων, απί των νόσων του ουροποιητικού συστήματος, των γεννητικών οργάνων του άρρενος και της γυναικός, ιδιαιτέρας δε μνείας είναι αξία η διατριβή του "Επί των φλεβικών θρομβώσεων και των φλεβιτίδων.


από το μνημόσυνο

Ο Ξενοφών Κοντιάδης ετιμήθη μετά θάνατον με τον Ταξιάρχη Τάγματος του Φοίνικος μετά ξιφών, και τον Ταξιάρχη Τάγματος Γεωργίου Α' μετά ξιφών.

Το Ιπποκράτειο τιμώντας τον ήρωα του τοποθέτησε την προτομή του, φιλοτεχνημένη από τον γλύπτη Αθανάσιο Απάρτη εις την πλέον περίοπτη θέση του ισογείου του 8ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου.

Εις τον χώρον αυτόν ετελέσθη την 17/1/2006 μνημόσυνο παρουσία του Υφυπουργού κ. Αθανασίου Γιαννοπούλου και μελών της Οικογενείας του εκλιπόντος.

Τέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου τα Κεντρικά Χειρουργεία ωνομάσθησαν Χειρουργεία Ξενοφών Κοντάδης.

Παρατίθεται κατωτέρω η χειρόγραφη ημερησία διαταγή του 2ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων της 21ης Απριλίου 1940, επομένης του βομβαρδισμού.

Όπως προκύπτει από το ιστορικό αυτό κείμενο κατά τον βομβαρδισμόν αυτόν αφονεύθησαν δύο αρχίατροι, 18 οπλίτες και 6 αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.