Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Η αναπαλαίωση του Παραδοσιακού Κτιρίου του Ιπποκρατείου

Η αναπαλαίωση του Παραδοσιακού Κτιρίου του Ιπποκρατείου 

Με την υπ' αρίθμ. 13179/971/19.4.1976 απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Κων/νου Τρυπάνη το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας κτίριο του Νοσοκομείου χαρακτηρίσθηκε ως οίκημα "χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας" καθ' όσον αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του 19ου αιώνος.

Εν τούτοις δεν είχε γίνει κάποια σοβαρή προσπάθεια αναπαλαίωσής του με αποτέλεσμα η στέγη του κτιρίου να έχει παρουσιάσει βέλος κάμψης και να έχουν καταρρεύσει εξωτερικά επιχρίσματα.

Ευτυχώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έστερξαν σε έκκληση του Διοικητού του Νοσοκομείου και τον Φεβρουάριο ε.έ. ενέκριναν μεγάλου ύψους δωρεές για την αντικατάσταση της στέγης και την αποκατάσταση της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Από τη ζωφόρο του παραδοσιακού κτηρίου