Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εθελοντική Διακονία Ασθενών

Εθελοντική Διακονία Ασθενών 

Στο παρεκκλήσιο του Νοσοκομείου λειτουργεί από πολλών ετών Υπηρεσία Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών με πρωτεργάτη τον Εφημέριο του Ναού π. Βασίλειο Κοντογιάννη.

Μ ε βάση τα τηρούμενα (όσο είναι δυνατόν να τηρηθούν) στοιχεία προκύπτει ότι από την 1/1/2004 έως σήμερα στο Νοσκομείο μας πραγματοποιήθηκαν:

  • 600 διακονίες επίσκεψης στους ασθενείς
  • 170 διακονίες σε μοναχικούς ασθενείς
  • 350 συνδιακονίες πρακτικής εκπαίδευσης
  • 16 εκπαιδευτικές συναντήσεις εθελοντών

και φυσικά προσεφέρθη όπου απαιτείτο οικονομική βοήθεια.

Αμέτρητη προσφορά!

Γιατί η προσφορά δεν πρέπει και δεν μπορεί να μετρηθεί. "...ησθένησα και επεσκέψασθέ με,..." Ματθ. ΚΕ' 36.


Εθελόντριες επί το έργον