Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Στατιστικά στοιχεία

Νοσηλευτική Κίνηση
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2008
ΤΕΠ 9441
ΤΕΙ 17615
ΣΥΝΟΛΟ 27056

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2009
ΤΕΠ 9321
ΤΕΙ 17805
ΣΥΝΟΛΟ 27126

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2009 158789

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2010
ΤΕΠ 10390
ΤΕΙ 19027
ΣΥΝΟΛΟ 29417

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2010 185007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2011
ΤΕΠ 9347
ΤΕΙ 22094
ΣΥΝΟΛΟ 31441

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2011 162408

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2012
ΤΕΠ 10203
ΤΕΙ 23225
ΣΥΝΟΛΟ 33428

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2012 161055

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013
ΤΕΠ 11297
ΤΕΙ 24853
ΣΥΝΟΛΟ 36150

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2013 128713

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014
ΤΕΠ 12442
ΤΕΙ 23876
ΣΥΝΟΛΟ 36318

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2014 132484

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015
ΤΕΠ 12934
ΤΕΙ 24941
ΣΥΝΟΛΟ 37875

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2015 132393