Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ευεργέτες του Νοσοκομείου

Ευεργέτες του Νοσοκομείου

Γεώργιος Παύλου Μπάκαλας και Bessie Μπάκαλα - Hibbs

Με την από 8/11/1964 διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ' αρίθμ. 805/1969 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Γεώργιος Π. Μπάκαλας εγκατέστησε γενικός κληρονόμον του "εφ' απάσης της περιουσίας του, εξ' οιουδήποτε στοιχείου και αν αποτελείται αύτη, το εν Αθήναις εδρεύον Ιπποκράτειον Γενικόν Νοσοκομείον".

Ο Γ. Μπάκαλας απεβίωσε την 15/1/1969 και η περιουσία που κατέλιπε απετελείτο από τα κάτωθι κινητά και ακίνητα στοιχεία:

Ακίνητα:

 1. Ένα οικόπεδο έκτασης 1.650 τ.μ., με ισόγειες οικοδομές εντός αυτού, στη θέση "Φανάρι" της Καστέλας,
 2. Ένα συγκρότημα γραφείων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας της οδού Αμερικής και Βαλαωρίτου 18 - 20, 307 τ.μ.
 3. Ένα κατάστημα (αποθήκη) στο α' υπόγειο της πολυκατοικίας στην οδό Πανεπιστημίου αρ. 44.

Κινητά:

 1. Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές της Α.Ε. "Κεραμουργική Βιομηχανία Κρίτων Ευστ. Δηλαβέρης" μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
 2. Καταθέσεις σε τράπεζες.

Το οικόπεδο στην Καστέλα εκποιήθηκε και το εισπραχθέν ποσόν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με όρο του διαθέτου, για την ανέγερση ενός ορόφου (4ου) επί της υπάρχουσας παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου προς την οδό Έβρου, ο οποίος λειτούργησε από την 27 Ιουλίου 1977.

ΜΑρία Χαλούλου

Η Μαρία Χαλούλου, η οποία απεβίωσε στην Αθήνα την 8/2/2000 κατέλιπε στο Νοσοκομείο με τρεις ιδιόγραφες διαθήκες τα κάτωθι κινητά και ακίνητα:

 1. Καταθέσεις και γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από πώληση διαμερίσματος στην Κόρινθο και ενοίκια € 202.893,83.
 2. 254 Μετοχές Εθνικής Τραπέζης τρεχούσης αξίας € 8.948,22.
 3. Διαμέρισμα 93τ.μ. στον 2ο όροφο του επί της οδού Θράκης & 28ης Οκτωβρίου ακινήτου στην Αργυρούπολη (ιδιοκτησία 100%).
 4. Διαμέρισμα 109,6 τ.μ. στον 2ο όροφο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου ακινήτου στην Αθήνα (ποσοστό συν/σίας 50 % με το Νοσοκομείο Κορίνθου).
 5. Κατάστημα ισόγειο 75,5 τ.μ. στην οδό Σαπφούς αριθμός 16 στην Αθήνα (ποσοστό συν/σίας 50 % με το Νοσοκομείο Κορίνθου).
 6. Διαμέρισμα 51,5 τ.μ. στον 2ο όροφο του επί της οδού Αγ. Νικολάου 15 ακινήτου στην Κόρινθο (ποσοστό συν/σίας 50 % με το Νοσοκομείο Κορίνθου).