Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων

Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση