Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία 23-09-2020

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση