Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία 13-3-23

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία 13-3-23

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση