Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ιατρών για την Πλήρωση Θέσεων Αιματολογίας Βιοπαθολογίας

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ιατρών για την Πλήρωση Θέσεων Αιματολογίας Βιοπαθολογίας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΛΟΓΙΑΣ (1.88) ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΛΟΓΙΑΣ (1.89) ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (1.78) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (1.79) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση