Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Πίνακες Τελικής Επιλογής Ιατρών Βιοπαθολογίας και Αιματολογίας

Πίνακες Τελικής Επιλογής Ιατρών Βιοπαθολογίας και Αιματολογίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΛΟΓΙΑΣ (1.88) ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΛΟΓΙΑΣ (1.89) ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (1.78) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ BIOΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (1.79) ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση