Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Πληροφορίες

Αναφορά Παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου

Στο Νοσοκομείο μας έχει οριστεί Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ.1 έως 25 του ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/11-11-2022) Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Ενημερωθείτε για τις αναφορές →

Εφημερίες

  Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής: http://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn/68-efhmeries-nosokomeiwn-attikhs   ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" Πρόγραμμα Γενικών Εφη&...

Ενημερωθείτε για τις ημέρες που εφημερεύει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο →

Ραντεβού

Για να κλείσετε ή να τροποποιήσετε ραντεβού για εξέταση στα Πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, καλέστε στο 1535 μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος «1535-Γραμμή για την Υγεία»...

Δείτε πως μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο νοσοκομείο μας →

Λίστα Χειρουργείου

Κατηγοριοποίηση Περιστατικών   Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνο&sigmaf...

Δείτε τη λίστα χειρουργίων του νοσοκομείου μας →

Διαδικασία Εισαγωγής

Πραγματοποιείται καθημερινές εκτός ημερών εφημερίας & Σαββατοκύριακου. Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους Ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή στην Ολοήμερη Λειτουργία του Νοσοκομείου. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται λίστα προτεραιότητας...

Ενημερωθείτε για την διαδικασία εισαγωγής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο →

Εξιτήρια

Την ημέρα εξόδου του ασθενή από το Νοσοκομείο, ο θεράπων Ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου αφού πρώτα επισκευτεί τον ασθενή και του δώσει  οδηγίες σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και την διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα...

Ενημερωθείτε για την διαδικασία έκδοσης εξιτηρίου →

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας , οι βεβαιώσεις των εξετάσεων και αντίγραφα φακέλου ασθενή χορηγούνται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ. Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο τηλέφωνο 2132088744...

Ενημερωθείτε για τα πιστοποιητικά νοσηλείας →

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/16 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστα&sig...

Ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες του γραφείου →

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δείτε περισσότερα χρήσιμα τηλέφωνα →

Χρήσιμα links

  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.moh.gov.gr   Medscape http://www.medscape.com   Google μελετητής http://scholar.google.gr/   National Library of  Medicine US http://www.nlm.nih.gov/hinfo.html   PUBMED : η μηχανή αναζήτησης της βιβλιογρα...

Δείτε περισσότερους χρήσιμους συνδέσμους →

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση