Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Θέματα Προμηθειών

Ανακοινώσεις

 Ανακοίνωση  Διοικητή Νοσοκομείου σχετικά με την υπ. αρ. Φ.195/2013 Διακήρυξη για την  προμήθεια "Αναλώσιμου Υλικού"...

Δείτε περισσότερες ανακοινώσεις →

Προμήθειες

Διαβάστε για τις προμήθεις του νοσκομείου →

Επικοινωνία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες

Διαβάστε για τις οικονομικές υπηρεσίες →

Μικροπρομήθειες Νοσοκομείου

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός δύο (2) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα και ώρα 15:00 το μεσημέρι...

Ενημερωθείτε για τις μικροπρομήθειες του νοσοκομείου →

Τεχνικές Εργασίες Ανταλλακτικά

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός τεσσάρων (4) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα και ώρα 12:00 το μεσημέρι...

Ενημερωθείτε για τις τεχνικές εργασίες - ανταλλακτικά →

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση