Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Τμήμα Ψυχολόγων

Το Τμήμα Ψυχολόγων είναι αρμόδιο για την ψυχολογική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, των οικείων συνοδών τους και του υπηρετούντος προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος, κατόπιν αιτήματος των θεραπόντων ιατρών, της νοσηλευτικής υπηρεσίας, των συνοδών ή των ιδίων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη συναίνεση του θεραπευόμενου προσώπου.

Οι επισκέψεις των νοσηλευόμενων ασθενών πραγματοποιούνται τακτικά εντός του θαλάμου, με στόχο τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση, την καλύτερη διαχείριση της πάθησης & των συμπτωμάτων της και για τυχόν προεγχειρητική προετοιμασία.

Η ψυχολογική υποστήριξη των συνοδών λαμβάνει χώρα τόσο στις κλινικές, όσο και εντός του Γραφείου Ψυχολόγων, με σκοπό την πιο αποτελεσματική διαχείριση του ασθενούς και της πάθησής του, αλλά και την επεξεργασία του πένθους.

Επίσης, το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιοδικά για επανέλεγχο τους ασθενείς που έχουν λάβει εξιτήριο. Οι συνεδρίες τους πραγματοποιούνται σε τακτική βάση στο Γραφείο Ψυχολόγων (προσωρινά στεγάζεται στην Οφθαλμολογική Κλινική) κατόπιν συνεννόησης μεταξύ ασθενούς και ειδικού ψυχικής υγείας. Εναλλακτικά, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη σε όσους ασθενείς δε δύναται να μετακινηθούν.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132088348 (εσωτερικό: 8348)

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση