Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Επισκεπτήριο Ασθενών

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
Χειμερινό ωράριο: 12:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00
Θερινό ωράριο: 12:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
 
Αγαπητοί ασθενείς και συνοδοί
 
Σας καλωσορίζουμε στο Νοσοκομείο μας.
Κατανοούμε την ανάγκη σας να έχετε κοντάς σας την οικογένεια σας και το 
φιλικό σας περιβάλλον αλλά η παραμονή στο Νοσοκομείο πέραν των ωρών
επισκεπτηρίου μειώνει τον χρόνο αναπαύσεως και ηρεμίας και μπορεί να επιφέρει 
προβλήματα στην νοσηλεία σας.
 
Για να μην επιβαρυνθείτε από πολλούς επισκέπτες, σε ώρες επισκεπτηρίου,
επιτρέπεται η είσοδος σε 2 επισκέπτες κάθε φορά που πρέπεθ να φέρουν την ειδική 
κάρτα που δίνεται κατά την εισαγωγή σας και φέρει το ονοματεπώνυμο σας και
έναν αυστηρά προσωπικό κωδικό.
 
Εκτός ωρών επισκεπτηρίου επειτρέπεται η παραμονή ενός μόνο συνοδού και γι΄ αυτό
απαιτείται ειδική άδεια από την Προισταμένη Νοσηλεύτρια.
 
Παρακαλούμε λοιπόν οι επισκέπτες σας να τηρούν το ωράριο επισκεπτηρίου,
να είναι μόνο δύο κάθε φορά μαζί σας και να υπακούουν στις εντολές των
αρμοδίων προς τούτο, οργάνων (Νοσηλευτικό Προσωπικό, Προσωπικό Ασφαλείας).
 
Η καλή υγεία των ανθρώπων μας είναι η προτεραιότητα
και πρέπει να την προστατεύουμε.
 
Η Διοίκηση και το προσωπικό της Κλινικής που σας φιλοξενεί, σας
ευχαριστούμε που εφαρμόζεται τις πιο πάνω οδηγίες, οι οποίες έχουν σκοπό την
βελτίωση της νοσηλείας σας αλλά και την διευκόλυνση του έργου του προσωπικού
του Νοσοκομείου.

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση