Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Bιβλιοθήκη

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση :       Έβρου 63-67  Αμπελόκηποι, τ.κ. 115-27 Αθήνα, 4ος όροφος

Τηλ. :                   213-2088612,8427     

Εσωτ.:                 8427, 8612

e-mail:                 library@hippocratio.gr, delikoura@gmail.com

Ωράριο:               8.30 – 16.30 καθημερινές

Προσωπικό:      Δεληκούρα  Ειρήνη

 

ΣΥΛΛΟΓΗ

     Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται κυρίως από ξενόγλωσσους και ελληνικούς τίτλους επιστημονικών ιατρικών περιοδικών, καθώς και από ιατρικά επιστημονικά συγγράμματα και καλύπτει τις ανάγκες του Ιατρικού, του Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, των φοιτητών  ιατρικών και παραϊατρικών σχολών, των ερευνητών και γενικότερα των επαγγελματιών υγείας.

     Για τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, τη διαχείριση και ανοικτή διάθεση του καταλόγου και των λειτουργιών της βιβλιοθήκης, χρησιμοποιείται: Το OpenABEKT, μια πλατφόρμα που παρέχεται ως ολοκληρωμένη υπηρεσία, διαδικτυακά,  με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a service (Saas) από τις υποδομές νέφους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, oι Anglo- American Cataloguing Rules (AACR2)  και το ταξινομικό σύστημα της National Library of Medicine.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με όλα τα τμήματα και τις κλινικές του νοσοκομείου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ενημερωτικά μαθήματα - Ομάδες εργασίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, μετεκπαιδευτικά μαθήματα του τμήματος Γενικής - Οικογενειακής ιατρικής του νοσοκομείου, τα δια ζώσης μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο: «Αρτηριακή Υπέρταση και συνοδά καρδιαγγειακά – Νεφρικά νοσήματα», συνεδρίες στο πλαίσιο κλινικής έρευνας με τίτλο: Ενοποίηση θεραπειών και παρεμβάσεων για ασθενείς με εμβοές (UNITI) - τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή (RCT) κ.ά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας μέσω του διαδικτύου (άρθρων, βιβλίων, εργασιών). Η ικανοποίηση των αιτημάτων γίνεται και τηλεφωνικά και  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Εκπαίδευση-καθοδήγηση χρηστών σε θέματα πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαχείρισης εργαλείων για την αναζήτηση-ανάκτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας.
  • Πρόσβαση στη συνδρομητική βάση κλινικής πράξης UpToDate.Tο Νοσοκομείο έχει τριετή συνδρομή στην αναβαθμισμένη μορφή της βάσης με το όνομα UpToDate Anywhere και δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες (προσωπικό του Νοσοκομείου) να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση από δυο φορητές συσκευές εκτός του Νοσοκομείου. Οδηγίες εδώ.
  • Παραγγελία άρθρων μέσω του  Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, το οποίο οργάνωσε και συντονίζει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και σκοπός του είναι:α) Ο εντοπισμός των περιοδικών στις βιβλιοθήκες της χώρας β) Η ανταλλαγή άρθρων μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας
  • Φωτοτύπηση-εκτύπωση άρθρων  εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης (0,05 ευρώ /σελίδα)
  • Διάθεση αναγνωστηρίου

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (OPAC)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

UPTODATE: Βάση κλινικής πράξης (evidence based medicine).

Νοσοκομειακή συνδρομή.

HEAL-LINK: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις έχουν τα μέλη του Συνδέσμου.

PUBMED: Μηχανή αναζήτησης της βάσης δεδομένων MEDLINE της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Η.Π.Α. (ελεύθερη πρόσβαση).

NCBI – NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION: Tαυτόχρονη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων του NCBI (U.S.)

NCBI BOOKSHELF: Ελεύθερη πρόσβαση σε βιοϊατρικά βιβλία του National Center for Biotechnology Information (U.S.)

U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) - Databases &  Electronic Resources

MEDSCAPE : Ιστότοπος παροχής ιατρικής πληροφόρησης και  εκπαίδευσης σε κλινικά, ιατρικά θέματα. Η πρόσβαση  δωρεάν κατόπιν εγγραφής.

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ : Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Η πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών Βιβλίων και βιβλιογραφικών βάσεων είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΖΕΦΥΡΟΣ: Ταυτόχρονη αναζήτηση και εντοπισμός βιβλίων και περιοδικών στους καταλόγους των  Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ:

Ταυτόχρονη αναζήτηση και εντοπισμός βιβλίων στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται:

Συλλογικός  Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης

«Αργώ»Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης E.I.E/E.K.T.

Openarchives: η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε ελληνικό έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης.

WEB OF SCIENCE (WOS) : Βιβλιογραφική αναζήτηση και εύρεση αναφορών (citations) από το Institute for Scientific Information (ISI).

SCOPUS: Βιβλιογραφική αναζήτηση και εύρεση αναφορών (citations) από τον εκδοτικό οίκο Elsevier.

ΙΑΤΡΟΤΕΚ : Αναζήτηση ελληνικής βιβλιογραφίας από επιστημονικά περιοδικά που αποδελτιώνει η βάση.

MEDNET HELLAS: Ιστότοπος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Free Medical Journals

Free Medical Books

Highwire press free full-text science archive

DOAJ

DOAB

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ WHO

NATIONAL GUIDELINE CLEARING HOUSE (U.S.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΓΑΛΗΝΟΣ:οδηγός φαρμάκων

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

https://medicalcongress.gr

https://www.isathens.gr/

https://internationalconferencealerts.com

https://allconferencealert.net

https://conferencealerts.com

https://conferenceindex.org/

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση