Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Κλινικές – Τμήματα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

A' Καρδιολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Β' Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Καρδιολογικό Τμήμα

Παθολογικό Τμήμα

Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Νεφρολογικό Τμήμα

Νευρολογικό Τμήμα

Ενδοκρινολογικό Τμήμα

 

A' & B' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Α' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Χειρουργικό Τμήμα

Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος (Καρδιοχειρουργικό)

Ουρολογικό Τμήμα

Γναθοχειρουργικό Τμήμα

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Οφθαλμολογικό Τμήμα

Αναισθησιολογικό Τμήμα

 

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικων (ΤΕΠ)

Τμήμα Ειδικών Θέσεων

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση