Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ειδικές μονάδες

Μ.Ε.Θ.

Καρδιοχειρουργική Μονάδα

Μονάδα Εμφραγμάτων

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) Χειρουργικού Τομέα

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ΤΕΠ

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ογκολογική Μονάδα

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση