Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Τμήμα Διατροφής

Το Τμήμα Διατροφής είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση ειδικών διατροφικών σχημάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης τόσο των νοσηλευομένων ασθενών όσο και των εφημερευόντων ιατρών του νοσοκομείου και για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωσή τους.

Στο Τμήμα Διατροφής ανήκουν η Αποθήκη Τροφίμων, τα Μαγειρεία, ο κλάδος των Τραπεζοκόμων, το Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων και το Γραφείο Διαιτολόγων.

Η διοίκηση του Τμήματος Διατροφής, καθώς και η οικονομική και διοικητική του διαχείριση, εντάσσονται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας, ενώ το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος (Διαιτολόγοι, Τεχνολόγος Τροφίμων) ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

Οι διαιτολόγοι του Τμήματος Διατροφής σε τακτική βάση και σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογούν τη θρέψη και παρεμβαίνουν υποστηρίζοντας διατροφικά νοσηλευόμενους ασθενείς που χρήζουν ειδικής διατροφικής υποστήριξης.

Στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου λειτουργεί εγκεκριμένο από τη Διοίκηση Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής στο οποίο παρέχονται διαιτολογικές υπηρεσίες από τους Διαιτολόγους με σκοπό:

  • τον έλεγχο βάρους (μείωση, αύξηση ή διατήρηση βάρους),

  • τη διαιτητική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων (δυσλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, παθήσεις γαστρεντερικού κ.α.),

  • τη διατροφική συμβουλευτική, εκπαίδευση και συστηματική παρακολούθηση.

Το Συμβουλευτικό Γραφείο Λειτουργεί πρωινές ώρες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τα νέα ραντεβού κλείνονται μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1535 στον κωδικό: 08908.

 

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση