Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Λίστα Χειρουργείου

Κατηγοριοποίηση Περιστατικών

 

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα

Μέχρι 2 εβδομάδες

2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα

3-6 εβδομάδες

3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

7-12 εβδομάδες

4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

12 -24 εβδομάδες

5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

24 εβδομάδες και πάνω

 

 

Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΙΧΑ1)

Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (ΙΧΑ2)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΑΑ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΧΑΒ)

Α' ΠΑΝ/ΚΗ Ω.Ρ.Λ. ΚΛΙΝΙΚΗ (ΙΧΒ1)

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΙΧΕΑ)

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΓΑ)  

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΗΑ)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΔΑ)

 

EKTAKTA


 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση