Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εξιτήρια

Διαδικασία Εξόδου ασθενή - Εξιτήριο

Την ημέρα εξόδου του ασθενή από το Νοσοκομείο, ο θεράπων Ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου αφού πρώτα επισκευτεί τον ασθενή και του δώσει  οδηγίες σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και την διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και το Συνταγολόγιο Φαρμάκων παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών όπου ελέγχονται οι χρεώσεις και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του ασθενή (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση