Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Χρήσιμα links

 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

http://www.moh.gov.gr

 

Medscape

http://www.medscape.com

 

Google μελετητής
http://scholar.google.gr/

 

National Library of  Medicine US
http://www.nlm.nih.gov/hinfo.html

 

PUBMED : η μηχανή αναζήτησης της βιβλιογραφικής βάσης MEDLINE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

 

Δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://publications.europa.eu/index_el.htm

 

Eλληνική ιατρική βιβλιογραφία-ΙΑΤΡΟΤΕΚ
www.mednet.gr

 

 Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται:
Συλλογικός  Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών & Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
www.ekt.gr

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
http://www.eof.gr/web/guest/home


Εθνικό Τυπογραφείο
http://www.et.gr

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερης  πρόσβασης
www.freemedicaljournals.com
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/ejournals/index.html

 

Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp

 

Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης E.I.E/E.K.T.
http://argo.ekt.gr/

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
http://www.who.int/en/

 

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση