Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μικροπρομήθειες Νοσοκομείου

 

Μικροπρομήθειες Νοσοκομείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ.

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός δύο (2) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα και ώρα 15:00 το μεσημέρι. Το email αποστολής των προσφορών ειναι το : microprom@hippocratio.gr

Ειδικώς, οι προσφορές για τις εντολές της Κεντρικής Αποθήκης (αυτές στο ιδιαίτερο αρχείο ανάρτησης με την ένδειξη "Εντολές Μικροπρομηθειών Κεντρικής Αποθήκης") θα αποστέλονται στο e-mail: grylikou@hippocratio.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ.

 


Ημερομηνία ανάρτησης Ζητούμενα Είδη Υποβολή Προσφορών εως: Προδιαγραφές
09/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 12/09/2019 Ώρα:15:00  
02/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 04/09/2019 Ώρα:15:00  
23/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/08/2019 Ώρα:15:00  
16/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/08/2019 Ώρα:15:00  
14/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/08/2019 Ώρα:15:00  προδιαγραφές (11575)
26/07/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα

30/07/2019 Ώρα:15:00

 
22/07/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 23/07/2019 Ώρα:18:00

Α/Α 9052

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο αίτημα έχει ακυρωθεί και οι προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

17/7/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/7/2019 Ώρα:15:00  
05/07/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 09/07/2019 Ώρα:15:00  
01/07/2019 Αιτήματα 03/07/2019  
25/06/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 26/06/2019 Ώρα:15:00 7258 & 7259
20/6/2019 Ώρα:11:00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

21/6/2019 Ώρα:15:00

 
18/06/2019 Ώρα:12:00 Αιτήματα 19/06/2019 Ώρα:15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
10/06/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 11/06/2019 Ώρα:18:00  
27/05/2019 Ώρα:11:00 Ανάλυση Νερού 29/05/2019 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
24/05/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 28/05/2019 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές ( 6567)
03/05/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 07/05/2019 Ώρα:18:00 Α/Α 5597,5601,5664
22/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 23/04/2019 Ώρα:18:00  
16/04/2019 Ώρα:15:00 Προσφορές για προμήθεια προσχηματισμένου ράμματος-λούπας 18/04/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο: microprom@hippocratio.gr
16/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 17/04/2019 Ώρα:18:00  
08/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 09/04/2019 Ώρα:18:00 ΑΕ 3878
03/04/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/04/2019 Ώρα:15:00  
01/04/2019 Ώρα:07:00 Αιτήματα 02/04/2019 Ώρα:18:00 ΔΕΙΓΜΑ 2115
26/03/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 28/03/2019 'Ωρα:18:00 Προδιαγραφές (3907,3949,3951,2873,4137)
21/03/2019 Ώρα:9:00 Αιτήματα 22/03/2019 Ώρα:18:00 1026 (Λαρυγγοσκόπιο)
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα Πνευμοπεριτοναίο AIRSEAL IFS 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για ενδοσκοπικό τμήμα Διαστολείς οισοφάγου κηρίων SAVARY GILLIARD 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για χειρουργικό τμήμα για προμήθεια πλεγμάτων 100% PVDF 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
12/03/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 14/03/2019 Ώρα:18:00 Α/Α 3189, Α/Α 3191
06/03/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 08/03/2019 Ώρα:18:00  
04/03/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα (Τεχνικό) 05/03/2019 Ώρα:18:00 Υλικά Ξυλουργών Α/Α 2144
04/03/2019 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 06/03/2019 Ώρα:15:00  
04/03/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 05/03/2019 Ώρα:18:00  

01/03/2019 Ώρα:15:00

Υπηρεσίες πλήρως μετάπτωσης βασης δεδομένων 05/03/2019 Ώρα:15:00 Τεχνικές Εργασίες
25/02/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 26/02/2019 Ώρα:18:00  
22/02/2019 Ώρα:12:00 Αιτήματα 25/02/2019 Ώρα:15:00  
18/02/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 19/02/2019 Ώρα:18:00  
14/02/2019 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 18/02/2019 Ώρα:15:00  
12/02/2019 Ώρα:15:00

Αιτήματα

14/02/2019 Ώρα:15:00 Α/Α 1020

04/02/2019 Ώρα:10:00

Αιτήματα 06/02/2019 Ώρα:15:00

 

449 εντολή

450 εντολή

452 εντολή

01/02/2019 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 04/02/2019 Ώρα:15:00  
28/01/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 30/01/2019 Ώρα:15:00  
28/12/2018 Ώρα:15:00 Ειδικό σετ αιμοπροσφόφησης για επιπλοκές αιμοκάθαρσης 03/01/2019 ΄Ώρα:15:00  
14/12/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 17/12/2018 Ώρα:15:00  
07/12/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 11/12/2018 Ώρα:15:00  
03/12/18 Ώρα:09:00 Αιτήματα 05/12/2018 Ώρα:15:00  
23/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/11/2018 Ώρα:15:00 ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ  Α/Α 12841
22/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/11/2018 Ώρα:15:00

Α/Α 16290

Α/Α 10016

20/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/11/2018 Ώρα:15:00  
15/11/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 19/11/2018 Ώρα:15:00  
06/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 09/11/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές 15500
30/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 02/11/2018 Ώρα:15:00 Λίστα 15530  προδιαγραφές 14799
19/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/10/18 Ώρα:15:00  
18/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/10/2018 Ώρα:15:00  
18/10/2018 ΄Ωρα:10:00 Κεντρική Αποθήκη 23/10/2018 Ώρα:15:00  
17/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/10/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
11/10/2018 ΄ΩΡΑ:12:00

Έρευνα Αγοράς (Αναισθησιολογικό)

13/10/2018 Ώρα:15:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 16/10/2018 'Ωρα:15:00

 
08/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 10/10/2018 Ώρα:15:00  
3/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα

5/10/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές
2/10/2018 Ώρα:11:00 Αιτήματα 3/10/2018 Ώρα:15:00  
28/09/2018 Ώρα:10:00 Αιτήματα 2/10/2018 Ώρα:15:00

14168

14175

14123

21/09/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/9/2018 Ώρα:15:00 Ενημέρωση Για (Α/Α:14002)
19/09/2018 Ώρα:11:00

   Υλικά

Ηλ/φυσιολογίας

21/09/2018 Ώρα:15:00  
17/09/2018 ΄ΩΡΑ:15:00 Κεντρική Αποθήκη 19/09/2018 Ώρα:15:00  
14/09/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/09/2018 Ώρα:15:00 Δείγμα καρτελών Α/Α 13626

12/09/2018 Ώρα:09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

14/09/2018 Ώρα:15:00

 
12/09/2018 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 14/09/2018 Ώρα:15:00  
30/08/2018 Ώρα:10:00 Αιτήματα 03/09/2018 Προδιαγραφές(Α/Α:10020)
21/08/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 24/08/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές(ΑΕ:12101)

Ενημέρωση Για (Α/Α:11850)

08/08/2018 Αιτήματα 14/08/2018 Προδιαγραφές(ΑΑ:3941)
01/08/2018 Ώρα:12:00 Αιτήματα 03/08/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές(ΑΕ:12664)

Προδιαγραφές(ΑΕ:12665)

Προδιαγραφές(ΑΕ:12683)

 

31/07/2018 Ώρα:13:00 Αιτήματα 03/08/2018 Ώρα:15:00

Ενημέρωση Ανάρτησης

ΑΕ:12101

(ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

06/07/2018 Αιτήματα 11/07/2018  
05/07/2018 Ώρα:09:00 Αίτημα (Πληροφορικής Οργάνωσης) 09/07/2018 Ώρα:15:00 Συνημμένη κατάσταση
04/07/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 06/07/2018 Ώρα:15:00  
03/07/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/07/2018  
26/06/2018 Ώρα:13:00 Προμήθεια ενδοσκοπικών υλικών 27/06/2018 Ώρα:13:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/06/2018 Ώρα:15:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 27/06/2018 Ώρα:15:00  
19/6/2018 Ώρα:14:00 Κεντρική Αποθήκη 21/6/2018  
18/6/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 20/6/2018 ΏΡΑ:15:00  
13/6/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 18/6/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές(ΑΕ 8583)
08/06/2018 Ώρα:15:00 Πρόσκληση για συγκέντρωση προσφορών (τμήμα καλλιέργειες) 13/06/2018 Ώρα:15:00  
04/06/2018 Ώρα:11:00 Αιτήματα 06/06/2018 Ώρα:15:00  
29/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 31/05/2018 'Ωρα:15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ 8514)
24/05/2018 Ώρα:24/05/2018 Κεντρική Αποθήκη 29/05/2018 Ώρα:29/05/2018  
14/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 16/05/2018 Ώρα:15:00  
10/05/2018 'Ωρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 14/05/2018 Ώρα:15:00  
27/4/2018 'Ωρα:15:00 Αιτήματα 02/05/2018 Ώρα;15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ:7159,7347,7335)
   
23/04/2018 Ώρα:15:00  

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση