Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μικροπρομήθειες Νοσοκομείου

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ.

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός δύο (2) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα και ώρα 15:00 το μεσημέρι. Το email αποστολής των προσφορών ειναι το : microprom@hippocratio.gr

Ειδικώς, οι προσφορές για τις εντολές της Κεντρικής Αποθήκης (αυτές στο ιδιαίτερο αρχείο ανάρτησης με την ένδειξη "Εντολές Μικροπρομηθειών Κεντρικής Αποθήκης") θα αποστέλονται στο e-mail: grylikou@hippocratio.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ.

 

 
Ημερομηνία ανάρτησης Ζητούμενα Είδη Υποβολή Προσφορών εως:

                                                           Προδιαγραφές                 

 

22/03/2023  Ώρα: 11:00 Αιτήματα 24/03/2023  Ώρα: 12:00  
17/03/2023  Ώρα: 13:00 Αιτήματα 23/03/2023  Ώρα: 15:00 Κεντρική Αποθήκη
17/03/2023  Ώρα: 11:00
Αιτήματα
23/03/2023  Ώρα: 15:00  
10/03/2023  Ώρα: 14:00 Αιτήματα 16/03/2023  Ώρα: 17:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
08/03/2023  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 16/03/2023  Ώρα: 17:00 Τεχνικές προδιαγραφές: 6_Παγιδα δύο δίσκων, 7_Ενδοσκοπικός Καθετήρας, 8,9_Overtube Προστατευτικός σωλήνας, 10,11,12_Δίχτυ χειροποίητης πλέξης, 13_Ενδοσκοπικό μαχαίρι, 14_Κυανοακριλική κόλλα
01/03/2023  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 08/03/2023  Ώρα: 17:00 Τεχν. Προδιαγραφές σύστημα στήριξης και κοπής ρολλών αποστείρωσης
15/02/2023  Ώρα: 14:00 Αιτήματα 17/02/2023 
Ώρα: 09:00
 
09/02/2023  Ώρα: 12:00 Αιτήματα 16/02/2023  Ώρα: 17:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Καρότσι Νοσηλείας
02/02/2023  Ώρα: 14:00 Αιτήματα 08/02/2023  Ώρα: 8:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευές Θέρμανσης Αίματος, Τεχνικές Προδιαγραφές Ασύρματη Τηλεφωνική Συσκευή
01/02/2023  Ώρα: 14:00 Αιτήματα 06/02/2023  Ώρα: 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακού Μικροσκοπίου
01/02/2023  Ώρα: 13:00 Αιτήματα 03/02/2023  Ώρα: 11:00 Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
30/01/2023  Ώρα: 13:00 Κεντρική Αποθήκη 02/02/2023  Ώρα: 10:00  
19/01/2023  Ώρα: 12:00 Αιτήματα 30/01/2023  Ώρα: 12:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
15/12/2022  Ωρα: 14:30 Αιτήματα 21/12/2022  Ώρα: 12:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
13/12/2022  Ώρα: 12:30 Αιτήματα 15/12/2022  Ώρα: 15:00  
01/12/2022  Ώρα: 09:00 Τρόφιμα 11/12/2022  Ώρα: 14:00  
15/11/2022  Ώρα: 12:00 Αιτήματα 21/11/2022  Ώρα: 15:00 Τεχν. Προδιαγραφές Ενδοτραχειακοί Σωλήνες με Αεροθάλαμο, Τεχν. Προδιαγραφές Ενδοτραχειακοί Σωλήνες Κεκαμμένοι
08/11/2022  Ωρα: 13:00 Αιτήματα 10/11/2022  Ώρα: 14:00  
02/11/2022  Ώρα: 10:00 Αιτήματα 03/11/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Γάντια Νιτριλίου
26/10/2022  Ώρα: 14:00 Αιτήματα 27/10/2022  Ώρα: 10:30 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
24/10/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 26/10/2022  Ώρα: 13:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
21/10/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 31/10/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
20/10/2022  Ώρα: 10:00 Αιτήματα 21/10/2022  Ώρα: 10:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
26/09/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 03/10/2022  Ώρα: 15:00  
15/09/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 22/09/2022  Ώρα 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Ιατρικές Μπλούζες, Τεχνικές Προδιαγραφές Ανταλλακτικά στα Μαγειρεία
31/08/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 07/09/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Πεταλούδες
05/08/2022  Ώρα: 09:00 Αιτήματα 11/08/2022  Ώρα: 15:00 Τεχν. Προδιαγραφ. (6) Παγίδα δίσκων, Τεχν. Προδιαγραφ. (7) Ενδοσκοπικός Καθετήρας, Τεχν. Προδιαγρ. (8,9) Προστατευτικός σωλήνας για αφαίρεση ξένων σωμάτων, Τεχν. Προδιαγρ. (10, 11, 12) Δίχτυ χειροποίητης πλέξης
21/07/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 22/07/2022  Ώρα: 10:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
13/07/2022  Ώρα: 13:00 Αιτήματα 18/07/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές προδιαγραφές σετ αναλώσιμων
13/07/2022  Ώρα: 12:00 Αιτήματα 18/07/2022  Ώρα: 15:00 Τεχν. Προδιαγρ. Υφασματινα είδη, Τεχν. Προδιαγρ. Επίθεμα με Άργυρο
05/07/2022  Ώρα: 11:00 Αποστείρωση 06/07/2022  Ώρα: 11:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
04/07/2022  Ώρα: 12:00 Αιτήματα 11/07/2022  Ώρα 08:00  
29/06/2022  Ώρα: 11:00 Αιτήματα 01/07/2022  Ώρα: 14:30  

23/06/2022 Ώρα: 10:00

Αιτήματα 30/06/2022 Ώρα: 15:00  
14/06/2022 Ώρα: 13:00 Αιτήματα 17/06/2022 Ώρα: 15:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση διαφόρων εντύπων του Νοσοκομείου
10/06/2022  Ώρα 12:00 Αιτήματα 17/06/2022  Ώρα 15:00 Τεχν. προδιαγραφές αποστειρωμένης κολλητικής υδρόφιλης γάζας, Τεχν. προδιαγραφές για σετ αυτόλογων αυξητικών παραγόντων, Τεχν. προδιαγραφές ενδοτραχιακών σωληνών
06/06/2022  Ώρα: 15:00 Απόβλητα Αποστείρωση Αποτέφρωση 09/06/2022  Ώρα: 13:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
30/05/2022   Ώρα: 15:00 Αιτήματα 06/06/2022  Ώρα: 15:00  
20/05/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 27/05/2022 Ώρα: 15:00 Απόφαση Έγκρισης Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για "Βραχιόλια Ταυτοποίησης Ασθενών" Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής
19/05/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 25/05/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές Ιατρού Εργασίας, Τεχνικές Προδιαγραφές Βρογχοσκοπίου
18/05/2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 23/05/2022  Ώρα: 15:00 Τεχνικές προδιαγραφές ενδοτραχειακών σωληνών ρινικής διασωλήνωσης με αεροθάλαμο (cuff)
12/05/2022 Ώρα: 15:00 Απόβλητα  Αποστείρωση  Αποτέφρωση 17/05/2022 Ώρα: 10:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
11/05/2022 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 13/05/2022 Ώρα: 15:00 Τροχήλατο καρότσι
29/04/2022 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 04/05/2022 Ώρα: 15:00  
21-04-2022  Ώρα: 15:00 Αιτήματα 27/04/2022 Ώρα: 15:00 Προδιαγραφές
18/04/2022  ΏΡΑ: 11:00 Απόβλητα  Αποστείρωση  Αποτέφρωση 20/04/2022  ΏΡΑ: 10:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
15/04/2022  ΏΡΑ: 10:00 Αιτήματα 19/04/2022  ΏΡΑ: 15:00
14/04/2022  ΏΡΑ: 15:00 Αιτήματα 18/04/2022  ΏΡΑ: 12:00
14/04/2022  ΏΡΑ: 10:00 Αιτήματα 14/04/2022  ΏΡΑ: 13:00
08/04/2022  ΏΡΑ: 12:00 Αιτήματα 12/04/2022  ΏΡΑ: 15:00
07/04/2022  ΏΡΑ: 12:00 Αιτήματα 07/04/2022  ΏΡΑ: 14:00
05/04/2022 Ώρα: 12:00 Αιτήματα 07/04/2022  Ώρα: 15:00
28/03/2022 ΄Ωρα:09:00 Κυκλώματα Αναισθησίας 29/03/2022 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
24/03/2022 Ώρα:15:00 Αιτήματα 29/03/2022 Ώρα:15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
24/03/2022 Ώρα:11:15 Απόβλητα Αποστείρωση Αποτέφρωση 28/03/2022 Ώρα:13:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
15/03/2022 Αιτήματα 17/03/2022  
10/03/2022 Ώρα:15:00 Αιτήματα 14/03/2022 Ώρα:15:00 Τονόμετρο
04/03/2022 Ώρα:15:00 Αιτήματα 09/03/2022 Ώρα:15:00 Ιατρική τσάντα
03/03/2022 Ώρα: 08:30 Μολυσματικά Απορρίματα (Με αποστείρωση) 03/03/2022 Ώρα:13:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
01/03/2022 Ώρα:15:00 Αιτήματα 03/03/2022 Ώρα:15:00

Κρεβάτια Ασθενών

Μάσκα

21/02/2022 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/02/2022 Ώρα:15:00  
17/02/2022 Ώρα:15:00

Μολυσματικά Απορρίματα (Με Αποτέφρωση)

21/02/2022 Ώρα:14:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
16/02/2022 Ώρα:15:00

Μολυσματικά Απορρίματα (Με αποστείρωση)

18/02/2022 Ώρα:14:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
15/02/2022 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 16/02/2022 Ώρα: 18:00  
09/02/2022 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 10/02/2022 Ώρα: 18:00  
07/02/2022 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 08/02/2022 ΄Ωρα: 18:00 Τροχήλατο Αμαξίδιο
02/02/2022 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 03/02/2022 Ώρα: 15:00  
27/01/2022 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 28/01/2022 Ώρα:18:00  
21/01/2022 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 25/01/2022 Ώρα:15:00  
17/01/2022 Ώρα:15:00 Αντιδραστήρια Ηπατολογικού εργαστηρίου 20/01/2022 Ώρα:12:00 Τεχνικές προδιαγραφές
27/12/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 03/01/2022 Ώρα:12:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
01/12/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 03/12/2021 Ώρα:15:00  
26/11/2021 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 29/11/2021 Ώρα: 15:00  
15/11/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 16/11/2021 Ώρα:18:00  
11/11/2021 Ώρα: 11:00 Αιτήματα 12/11/2021 Ώρα:18:00  
11/11/2021 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 12/11/2021 Ώρα: 18:00  
05/11/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 08/11/2021 Ώρα:15:00 17841
29/10/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 02/11/2021 Ώρα:15:00  
29/10/2021 Ώρα:15:00 Φαρμακείο 01/11/2021 Ώρα:12:00  
22/10/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/10/2021 Ώρα:15:00  
18/10/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/10/2021 Ώρα:15:00  
13/10/2021 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 13-10-2021 15/10/2021 Ώρα:15:00  
11/10/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 12/10/2021 Ώρα:15:00  
08/10/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 12/10/2021 Ώρα:15:00  
30/09/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 04/10/2021 Ώρα:15:00  
29/09/2021 Ώρα:15:00 Απόβλητα Αποστείρωση Αποτέφρωση 01/10/2021 Ώρα:15:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρησης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
23/09/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/09/2021 Ώρα:18:00
22/09/2021 Ώρα:15:00 Αντιδραστήρια 23/09/2021 Ώρα:18:00  
20/09/2021 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 22/09/2021 Ώρα:18:00  
14/09/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 17/09/2021 Ώρα:12:00

14819, 14820, 14821

14902, 15002

10/09/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 14/09/2021 Ώρα:11:00 Τροχήλατο & Απινιδωτής
09/09/2021 Ώρα:15:00

Κεντρική Αποθήκη

13/09/2021 Ώρα:15:00  
02/09/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 06/09/2021 Ώρα:15:00 12287
26/08/2021 Ώρα:11:00 Αιτήματα 30/08/2021 Ώρα:15:00  
26/08/2021 Ώρα:10:00 Μικροβιολογικό 27/08/2021 Ώρα:15:00  
23/08/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 24/08/2021 Ώρα:12:00  
20/08/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 24/08/2021 Ώρα:15:00  
19/08/2021 Ώρα:15:00 Βιοχημικό Ορμονολογικό 27/08/2021 Ώρα:15:00  
16/08/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/08/2021 Ώρα:15:00  
16/08/2021 ΄Ωρα:09:00 Οξυγονωτές 20/08/2021 Ώρα:15:00  
16/08/2021 Ώρα:09:00

Απόβλητα Αποστείρωση Αποτέφρωση

 

25/08/2021 Ώρα:15:00 Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων
10/08/2021 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 13/08/2021 Ώρα: 15:00  
04/08/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 06/08/2021 Ώρα:15:00  
02/08/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 04/08/2021 Ώρα:15:00  
30/07/2021  Ώρα 09:30 Αιτήματα 30/07/2021  Ώρα 13:00  
28/07/2021  Ώρα 15:00 Αιτήματα 30/07/2021  Ώρα 15:00 Προδιαγραφές Διαμόρφωσης
Αποθήκης
26/07/2021  Ώρα 09:00 Αιτήματα 26/07/2021  Ώρα 15:00  
23/07/2021   Ώρα 15:00 Αιτήματα 26/07/2021  Ώρα 15:00  
22/07/2021 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 23/07/2021  Ώρα 13:00  
22/07/2021 Ώρα: 11:00 Αιτήματα 26/07/2021 Ώρα: 11:00  
19/07/2021 Ωρα: 15:00 Αιτήματα 21/07/2021 Ώρα 15:00  
02/07/2021 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 06/07/2021 Ώρα: 15:00  
23/06/2021 Ώρα: 15:00 Αιτήματα 25/06/2021 Ώρα: 18:00  
14/06/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 16/06/2021 Ώρα:18:00 Προδιαγραφές φόρμας ολόσωμης προστασίας
08/6/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 09/06/2021 Ώρα:18:00  
04/06/2021 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 07/06/2021 Ώρα:15:00  
31/05/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 02/06/2021 Ώρα:15:00  
24/05/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 25/05/2021 Ώρα:18:00  
20/05/2021 Ώρα:11:00 Κεντρική Αποθήκη 21/05/2021 Ώρα:15:00  
12/05/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 14/05/2021 Ώρα:15:00 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
07/05/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 11/05/2021 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
05/05/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 07/05/2021 Ώρα:15:00  
29/04/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/05/2021 Ώρα:15:00  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
23/04/2021 Ώρα:10:00 Μόνιτορ 26/04/2021 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
22/04/2021 'Ωρα:09:00 Αιτήματα 23/04/2021 'Ωρα:15:00
14/04/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 16/04/2021 Ώρα:15:00  
06/04/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 08/04/2021 Ώρα:15:00 Καρότσι Τροχήλατο
05/04/2021 Ώρα: 09:00 Αιτήματα 06/04/2021 Ώρα:15:00  
31/03/2021 Ώρα:08:00 Αιτήματα 01/04/2021 Ώρα:13:00  
26/03/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 29/03/2021 Ώρα:12:00  

23/03/2021 Ώρα:15:00

Αιτήματα 26/03/2021 Ώρα:15:00  
22/03/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 24/03/2021 Ώρα:15:00  
17/03/2021 Ώρα:12:00 Αιτήματα 19/03/2021 Ώρα:15:00

Κεντρικός Σταθμός

Monitor Ενηλίκων Παθολογικού & Αναισθησιολογικού

12/03/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 17/03/2021 Ώρα:15:00  
05/03/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 08/03/2021 Ώρα:15:00  
02/03/2021 Ώρα:13:00 ΨΥΓΕΙΟ 03/03/2021 Ώρα:12:00  
02/03/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 04/03/2021 Ώρα:12:00  
26/02/2021 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 01/03/2021 Ώρα:15:00  
19/02/2021 Ώρα:16:00 Αιτήματα 23/02/2021 Ώρα:15:00 Καρέκλα ΩΡΛ
04/02/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 08/02/2021 'Ωρα:15:00  
03/02/2021 Ώρα:09:00 Αιτήματα 04/02/2021 Ώρα:11:00  
25/01/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα

27/01/2021 Ώρα:15:00

 
25/01/2021 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 25-01-2021 27/01/2021 Ώρα:12:00  

20/01/2021 Ώρα:15:00

Χειρουργείο Θώρακος 22/01/2021 Ώρα:12:00  
20/01/2021 Ώρα:15:00 Αιτήματα 22/01/2021 Ώρα:18:00  
17/12/2020 Ώρα:13:00 Αιτήματα 18/12/2020 Ώρα:14:00  
10/12/2020 Αιτήματα 11/12/2020 Φλεβοκαθετήρες
07/12/2020 Ώρα:10:00 Αιτήματα 09/12/2020 Ώρα:18:00  
07/12/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 09/12/2020 ΄Ωρα:18:00  
30/11/2020 Ώρα:10:00 Αιτήματα 1/12/2020 Ώρα:15:00 ΜΟΝΙΤΟΡ
23/11/2020 Ώρα:14:00 Αιτήματα 24/11/2020 Ώρα:14:00  
23/11/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 24/11/2020 Ώρα:18:00 (10276, 10833, 11303)
23/11/2020 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 24/11/2020 Ώρα:18:00  
12/11/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 16/11/2020 Ώρα:11:00 Σύστημα θυροτηλεόρασης
09/11/2020 ΄Ωρα:09:00 Αιτήματα 10/11/2020 Ώρα:18:00 10777 & 10780
04/11/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 5/11/2020 Ώρα:15:00  
02/11/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 03/11/2020 Ώρα:18:00 Α/Α 10552
29/10/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 30/10/2020 Ώρα:18:00  
26/10/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 27/10/2020 Ώρα:18:00  
23/10/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/10/2020 Ώρα:15:00  
23/10/2020 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 26/10/2020 Ώρα:18:00  
19/10/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 19/10/2020 Ώρα:18:00  
19/10/2020 Ώρα:08:00 Αιτήματα 20/10/2020 Ώρα:18:00  
13/10/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 15/10/2020 Ώρα:15:00  
9/10/2020 Ώρα:10:00 Κεντρική Αποθήκη 12/10/2020 Ώρα:18:00  
5/10/2020 ΄Ωρα:09:00 Αιτήματα 6/10/2020 Ώρα:18:00  
29/09/2020 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 30/09/2020 Ώρα:18:00  
29/09/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 30/09/2020 Ώρα:18:00  
23/09/2020 Αιτήματα 24/09/2020  
16/09/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 18/09/2020 Ώρα:18:00 Προδιαγραφές( ΑΑ 9026)
11/09/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 14/09/2020 Ώρα:15:00  
09/09/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 10/09/2020 Ώρα:18:00  

02/09/2020

Ώρα: 10:00

Αιτήματα

04/09/2020

Ώρα: 15:00

 
24/08/2020 Ώρα: 08:00 Αιτήματα 26/08/2020 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές

ΑΕ8324, ΑΕ8430

10/08/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 12/08/2020 Ώρα:11:00  
27/07/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 29/07/2020 Ώρα:11:00  
20/07/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 22/07/2020 Ώρα:11:00  
17/07/2020 Ώρα:12:00 Έρευνα Αγοράς 21/07/2020 Ώρα:15:00  
06/07/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 07/07/2020 Ώρα:18:00  

26/6/2020

ΩΡΑ 15:00

Αιτήματα

1/7/2020

ΩΡΑ 15:00

 

18/06/2020

Ώρα 15:00

Αιτήματα

24/06/2020

Ώρα 15:00

 

12/06/2020

Ώρα 15:00

Αιτήματα

17/06/2020

Ώρα 15:00

 

29/05/2020

Ώρα 15:00

Αιτήματα

03/06/2020

Ώρα 15:00

 

22/5/2020

Ώρα 15:00

Αιτήματα

27/05/2020

Ώρα 15:00

 
13/05/2020 Αιτήματα

15/05/2020

Ώρα 15:00

 

07/04/2020

Ώρα 15:00

Αιτήματα

10/04/2020

Ώρα 15:00

 
18/03/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/03/2020 Ώρα:15:00  
18/03/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/03/2020 Ώρα:11:00  
09/03/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 10/03/2020 Ώρα:18:00  
09/03/2020 Αιτήματα 10/03/2020 Ώρα:18:00  
03/03/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 04/03/2020 Ώρα:18:00  
25/02/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 26/02/2020 Ώρα:18:00 Προδιαγραφές 1241 1514
10/02/2020 Έρευνα Αγοράς 17/02/2020 Ώρα:12:00  
10/02/2020 Ώρα:11:00 Αιτήματα 17/02/2020 Ώρα:18:00 Ρολλοκουρτίνες
06/02/2020 Ώρα:09:00 Αιτήματα 07/02/2020 Ώρα:18:00  
05/02/2020 Ώρα:09:00 Κεντρική Αποθήκη 06/02/2020 Ώρα:15:00  
03/02/2020 Ώρα:18:00 Κεντρική Αποθήκη 04/02/2020 ΄Ωρα:15:00  
03/02/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 06/02/2020 ΄Ωρα:11:00  
03/02/2020 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/02/2020 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές σωληναρίων

30/01/2020 Ώρα: 09:00

Αιτήματα 31/01/2020 Ώρα: 18:00  
21/01/2020 Αιτήματα 23/01/2020 Προδιαγραφές
16/12/2019 Ώρα:10:00 Αιτήματα 17/12/2019 Ώρα:18:00  
06/12/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 10/12/2019 Ώρα:15:00  
03/12/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/12/2019 Ώρα:15:00  
29/11/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 02/12/2019 Ώρα:15:00  
21/11/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 25/11/2019 Ώρα:15:00 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ 13400 &13401
14/11/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 18/11/2019 Ώρα:18:00 Λίστα Υλικών 13236
6/11/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 08/11/2019 Ώρα:15:00  
4/11/2019 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 6/11/2019 Ώρα:15:00  
30/10/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 01/11/2019 Ώρα:18:00 12916  DVD
29/10/2019 Ώρα:15:00 Έρευνα αγοράς για συσκευή σύγκλεισης 30/10/2019 Ώρα:15:00

Αποστολή προσφορών:

EMAIL: microprom@hippocratio.gr

09/10/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 11/10/2019 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές

Δεικτών

09/10/2019 Ώρα:09:00 Αίτημα προμήθειας σκευασμάτων για έλκη κατάκλισης 10/10/2019 Ώρα:18:00

Αποστολή προσφορών στο:

microprom@hippocratio.gr

 

08/10/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 10/10/2019 Ώρα:18:00  
25/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/09/2019 Ώρα:15:00 Οφθ/κό (12454)
23/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 25/09/2019 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές 12253
09/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 12/09/2019 Ώρα:15:00  
02/09/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 04/09/2019 Ώρα:15:00  
23/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/08/2019 Ώρα:15:00  
16/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/08/2019 Ώρα:15:00  
14/08/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 20/08/2019 Ώρα:15:00  προδιαγραφές (11575)
26/07/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα

30/07/2019 Ώρα:15:00

 
22/07/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 23/07/2019 Ώρα:18:00

Α/Α 9052

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο αίτημα έχει ακυρωθεί και οι προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

17/7/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/7/2019 Ώρα:15:00  
05/07/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 09/07/2019 Ώρα:15:00  
01/07/2019 Αιτήματα 03/07/2019  
25/06/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 26/06/2019 Ώρα:15:00 7258 & 7259
20/6/2019 Ώρα:11:00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

21/6/2019 Ώρα:15:00

 
18/06/2019 Ώρα:12:00 Αιτήματα 19/06/2019 Ώρα:15:00 Τεχνικές Προδιαγραφές
10/06/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 11/06/2019 Ώρα:18:00  
27/05/2019 Ώρα:11:00 Ανάλυση Νερού 29/05/2019 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
24/05/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 28/05/2019 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές ( 6567)
03/05/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 07/05/2019 Ώρα:18:00 Α/Α 5597,5601,5664
22/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 23/04/2019 Ώρα:18:00  
16/04/2019 Ώρα:15:00 Προσφορές για προμήθεια προσχηματισμένου ράμματος-λούπας 18/04/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο: microprom@hippocratio.gr
16/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 17/04/2019 Ώρα:18:00  
08/04/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 09/04/2019 Ώρα:18:00 ΑΕ 3878
03/04/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/04/2019 Ώρα:15:00  
01/04/2019 Ώρα:07:00 Αιτήματα 02/04/2019 Ώρα:18:00 ΔΕΙΓΜΑ 2115
26/03/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 28/03/2019 'Ωρα:18:00 Προδιαγραφές (3907,3949,3951,2873,4137)
21/03/2019 Ώρα:9:00 Αιτήματα 22/03/2019 Ώρα:18:00 1026 (Λαρυγγοσκόπιο)
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για Λαπαροενδοσκοπική Μονάδα Πνευμοπεριτοναίο AIRSEAL IFS 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για ενδοσκοπικό τμήμα Διαστολείς οισοφάγου κηρίων SAVARY GILLIARD 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
14/03/2019 Ώρα:09:00 Προσφορές για χειρουργικό τμήμα για προμήθεια πλεγμάτων 100% PVDF 18/03/2019 Ώρα:15:00 Αποστολή στο:ctamal@hippocratio.gr
12/03/2019 Ώρα:09:00 Αιτήματα 14/03/2019 Ώρα:18:00 Α/Α 3189, Α/Α 3191
06/03/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 08/03/2019 Ώρα:18:00  
04/03/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα (Τεχνικό) 05/03/2019 Ώρα:18:00 Υλικά Ξυλουργών Α/Α 2144
04/03/2019 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 06/03/2019 Ώρα:15:00  
04/03/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 05/03/2019 Ώρα:18:00  

01/03/2019 Ώρα:15:00

Υπηρεσίες πλήρως μετάπτωσης βασης δεδομένων 05/03/2019 Ώρα:15:00 Τεχνικές Εργασίες
25/02/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 26/02/2019 Ώρα:18:00  
22/02/2019 Ώρα:12:00 Αιτήματα 25/02/2019 Ώρα:15:00  
18/02/2019 Ώρα:08:00 Αιτήματα 19/02/2019 Ώρα:18:00  
14/02/2019 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 18/02/2019 Ώρα:15:00  
12/02/2019 Ώρα:15:00

Αιτήματα

14/02/2019 Ώρα:15:00 Α/Α 1020

04/02/2019 Ώρα:10:00

Αιτήματα 06/02/2019 Ώρα:15:00

 

449 εντολή

450 εντολή

452 εντολή

01/02/2019 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 04/02/2019 Ώρα:15:00  
28/01/2019 Ώρα:15:00 Αιτήματα 30/01/2019 Ώρα:15:00  
28/12/2018 Ώρα:15:00 Ειδικό σετ αιμοπροσφόφησης για επιπλοκές αιμοκάθαρσης 03/01/2019 ΄Ώρα:15:00  
14/12/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 17/12/2018 Ώρα:15:00  
07/12/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 11/12/2018 Ώρα:15:00  
03/12/18 Ώρα:09:00 Αιτήματα 05/12/2018 Ώρα:15:00  
23/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/11/2018 Ώρα:15:00 ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ  Α/Α 12841
22/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/11/2018 Ώρα:15:00

Α/Α 16290

Α/Α 10016

20/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/11/2018 Ώρα:15:00  
15/11/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 19/11/2018 Ώρα:15:00  
06/11/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 09/11/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές 15500
30/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 02/11/2018 Ώρα:15:00 Λίστα 15530  προδιαγραφές 14799
19/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/10/18 Ώρα:15:00  
18/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 23/10/2018 Ώρα:15:00  
18/10/2018 ΄Ωρα:10:00 Κεντρική Αποθήκη 23/10/2018 Ώρα:15:00  
17/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/10/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές
11/10/2018 ΄ΩΡΑ:12:00

Έρευνα Αγοράς (Αναισθησιολογικό)

13/10/2018 Ώρα:15:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 16/10/2018 'Ωρα:15:00

 
08/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 10/10/2018 Ώρα:15:00  
3/10/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα

5/10/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές
2/10/2018 Ώρα:11:00 Αιτήματα 3/10/2018 Ώρα:15:00  
28/09/2018 Ώρα:10:00 Αιτήματα 2/10/2018 Ώρα:15:00

14168

14175

14123

21/09/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 26/9/2018 Ώρα:15:00 Ενημέρωση Για (Α/Α:14002)
19/09/2018 Ώρα:11:00

   Υλικά

Ηλ/φυσιολογίας

21/09/2018 Ώρα:15:00  
17/09/2018 ΄ΩΡΑ:15:00 Κεντρική Αποθήκη 19/09/2018 Ώρα:15:00  
14/09/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 19/09/2018 Ώρα:15:00 Δείγμα καρτελών Α/Α 13626

12/09/2018 Ώρα:09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

14/09/2018 Ώρα:15:00

 
12/09/2018 Ώρα:08:00 Κεντρική Αποθήκη 14/09/2018 Ώρα:15:00  
30/08/2018 Ώρα:10:00 Αιτήματα 03/09/2018 Προδιαγραφές(Α/Α:10020)
21/08/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 24/08/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές(ΑΕ:12101)

Ενημέρωση Για (Α/Α:11850)

08/08/2018 Αιτήματα 14/08/2018 Προδιαγραφές(ΑΑ:3941)
01/08/2018 Ώρα:12:00 Αιτήματα 03/08/2018 Ώρα:15:00

Προδιαγραφές(ΑΕ:12664)

Προδιαγραφές(ΑΕ:12665)

Προδιαγραφές(ΑΕ:12683)

 

31/07/2018 Ώρα:13:00 Αιτήματα 03/08/2018 Ώρα:15:00

Ενημέρωση Ανάρτησης

ΑΕ:12101

(ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

06/07/2018 Αιτήματα 11/07/2018  
05/07/2018 Ώρα:09:00 Αίτημα (Πληροφορικής Οργάνωσης) 09/07/2018 Ώρα:15:00 Συνημμένη κατάσταση
04/07/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 06/07/2018 Ώρα:15:00  
03/07/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/07/2018  
26/06/2018 Ώρα:13:00 Προμήθεια ενδοσκοπικών υλικών 27/06/2018 Ώρα:13:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/06/2018 Ώρα:15:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 27/06/2018 Ώρα:15:00  
19/6/2018 Ώρα:14:00 Κεντρική Αποθήκη 21/6/2018  
18/6/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 20/6/2018 ΏΡΑ:15:00  
13/6/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 18/6/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές(ΑΕ 8583)
08/06/2018 Ώρα:15:00 Πρόσκληση για συγκέντρωση προσφορών (τμήμα καλλιέργειες) 13/06/2018 Ώρα:15:00  
04/06/2018 Ώρα:11:00 Αιτήματα 06/06/2018 Ώρα:15:00  
29/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 31/05/2018 'Ωρα:15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ 8514)
24/05/2018 Ώρα:24/05/2018 Κεντρική Αποθήκη 29/05/2018 Ώρα:29/05/2018  
14/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 16/05/2018 Ώρα:15:00  
10/05/2018 'Ωρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 14/05/2018 Ώρα:15:00  
27/4/2018 'Ωρα:15:00 Αιτήματα 02/05/2018 Ώρα;15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ:7159,7347,7335)
   
23/04/2018 Ώρα:15:00  
       
ισμοί
Μικροπρομήθειες Νοσοκομείου
 


/ckfinder/userfiles/files/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_3_4_2020(1).xlsx

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση