Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διοίκηση

 

Διοικητής: Τίγκας Μάριος

Αναπληρωτής Διοικητής:  Καρούζος Ιωάννης

Monitoring Systems for Hospital Performance

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014 - 2020:

(1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Π/Υ 3.678.161,83€

(2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π/Υ 801.800€

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση