Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διοίκηση

 

Διοικήτρια: Μπαλασοπούλου Αναστασία

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Βασιλά-Μπουγιούκα Μαρία.

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση